Campagne 2020 – Kernwapens

Nooit meer Hiroshima of Nagasaki!

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot Internationale Dag van de Vrede. De vredesbeweging roept al vele jaren steden en gemeenten in België op om die dag zichtbaar te maken door de vredesvlag uit te hangen. Elk jaar neemt het aantal gemeentebesturen dat daaraan gehoor geeft toe.

Dit jaar vragen we bijzondere aandacht voor de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (op 6 en 9 augustus 1945). Het is 75 jaar geleden dat twee kernbommen beide steden met de grond gelijk maakten. Daarbij vielen meer dan 200.000 dodelijke slachtoffers. Vele anderen raakten voor het leven getekend of verminkt. Deze gruwelijke gebeurtenis verhinderde niet dat het kwam tot een kernwapenwedloop. Vandaag staan wereldwijd 14.000 kernwapens opgesteld. Ze vormen een onaanvaardbare bedreiging van mens en planeet.

Daarom dat de vredesbeweging al jaren ijvert om van de ontmanteling van deze levensbedreigende massavernietigingswapens een politieke prioriteit te maken. Een complete kernontwapening is mogelijk als alle landen het in juli 2017 afgesloten VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens zouden ondertekenen. 81 staten deden dat inmiddels al, waarvan 38 het ratificeerden. Het Verdrag treedt in werking van zodra 50 landen het hebben geratificeerd. België heeft het VN-verdrag jammer genoeg nog niet ondertekend. In ons land staan ook al meer dan een halve eeuw Amerikaanse atoombommen opgesteld die binnenkort vervangen zullen worden door een nieuwe versie.

Door de vredesvlag uit te hangen vraagt uw gemeente een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld zodat de gruwel van Hiroshima en Nagasaki nooit meer kan plaatsvinden.

We vragen u om:

  • voor 16 september te laten weten of uw gemeente deelneemt aan de campagne Vredesvlag 2020 (stuur een mail naar info@dagvandevrede.be)
  • de vredesvlag uit te hangen voor het stad- of gemeentehuis en/of andere officiële gebouwen en scholen
  • dat kenbaar te maken in uw communicatie met de bevolking (bekijk het voorbeeld persbericht) en zo mogelijk educatieve activiteiten aan te bieden (bekijk ons educatief aanbod)
  • een korte quote van de burgemeester of bevoegde schepen te bezorgen over waarom uw gemeente meedoet (max. 50 woorden + foto indien mogelijk – mail naar info@dagvandevrede.be)

Wat u nog kan doen:

  • de brief ondertekenen aan de premier en de parlementsvoorzitter om een open democratisch parlementair debat te vragen over de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch grondgebied
  • het ICAN Cities Appeal ondertekenen waardoor uw gemeente steun geeft aan het VN-kernwapenverbod en de regering oproept om het Verdrag te ondertekenen
  • ervoor zorgen dat er geen gemeentelijke fondsen naar investeringen in kernwapenproductie gaan
  • de atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki blijvend in herinnering brengen door een memoriaal of de naamgeving van een straat of plein

Bekijk hier de brief verzonden naar alle steden en
gemeenten.