Campagne 2019

In 2019 leggen we de focus opnieuw op het thema kernwapens. Waarom?

In 2019 spelen kernwapens opnieuw een centrale rol in de internationale politiek. De Amerikaanse president Trump stapte het voorbije jaar uit belangrijke nucleaire akkoorden met Rusland en Iran; Noord-Korea werkt verder aan de uitbouw van zijn kernwapenprogramma; en alle negen kernwapenstaten werken ondertussen aan miljarden kostende moderniseringsprogramma’s van hun nucleaire arsenalen, waardoor deze massavernietigingswapens nog decennia kunnen blijven bestaan. Een nieuwe nucleaire wapenwedloop lijkt ingezet.

Gelukkig is er ook een hoopvolle ontwikkeling. In 2017 vonden multilaterale onderhandelingen plaats in New York die op 7 juli 2017 resulteerden in een VN-verdrag dat kernwapens ondubbelzinnig verbiedt. 122 landen keurden de slottekst goed en het verdrag werd opengesteld ter ondertekening op 20 september 2017. Het werd ondertussen door 70 landen ondertekend en door 23 landen geratificeerd. Van zodra 50 landen het VN-verdrag ratificeren, treedt het in werking.

Dit VN-verdrag is een historische stap! Voor het eerst sinds de kernbomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 werd een verdrag aangenomen dat de productie, het bezit, het gebruik, het dreigen met, de transfer, de stockering en de financiering van kernwapens universeel verbiedt.

Het VN-kernwapenverbod zal niet leiden tot de onmiddellijke eliminatie van alle kernwapens. Het vergroot echter wel het stigma dat op deze massavernietigingswapens rust. Het  verhoogt de druk op de kernwapenstaten om werk te maken van ontwapening en dwingt financiële instellingen om niet langer in kernwapenproductie te investeren. Het VN-verdrag is nog niet in werking getreden, maar het heeft nu al effect. Belgische banken, zoals bijvoorbeeld KBC, trokken in 2018 al hun investeringen uit kernwapens terug.

De “International Campaign to Abolish Nuclear Weapons” (ICAN) die dit alles mee bewerkstelligde ontving hiervoor in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede – een zeer duidelijk signaal.

ICAN lanceerde eind 2018 de ‘Cities Appeal’, een internationale campagne gericht aan steden en gemeenten wereldwijd, met de vraag om hun steun voor dit VN-verbod kenbaar te maken. Dit kan helpen om de nieuwe Belgische regering te overtuigen om het verbodsverdrag te onderteken. De ‘Cities Appeal’ werd onder andere reeds onderschreven door Berlijn, Parijs, Washington en Sydney.

Klik hier om de brief aan de burgemeesters te bekijken.